Rana Veterinærkontor

Rana Veterinærkontor har hatt ansvaret for både stordyrpraksis og smådyrpraksis i Rana siden 1970-tallet. Den gangen var det bare en distriktsveterinær i Rana og Hemnes. Kontoret har gått fra å være en nesten ren stordyrpraksis med en statlig ansatt, til å bli et totaltilbud med et bredt spekter veterinærtjenester til de fleste aktuelle dyrearter. Siden 1991 har kontoret holdt til i Havnesenteret på Toraneskaia. Vi er nå organisert som et firma med navnet Veterinærhuset DA. Navnet ble valgt fordi vårt veterinærtilbud gjelder både store og små dyr, både indremedisin, kirurgi og adferd og fordi vi har mange års erfaring i veterinæryrket, både i klinisk praksis og med offentlige oppgaver. I tillegg til praksis med små og store dyr i Rana har vi vaktsamarbeid med Hemnes kommune. Denne vakten omfatter alle dyr og er døgnkontinuerlig. Våren 2004 ble lokalene pusset opp. Vi har to behandlingsrom, et røntgenrom og et eget operasjonsrom. I tillegg har vi både ultralyd og tannrøntgen.

Tilbake til startsiden

Veterinærer og ansatte

Ragnhild Arnesen
Jeg heter Ragnhild Arnesen og var ferdig utdannet veterinær i Berlin i 1984. Jeg er fra Oslo og har arbeidet i Rana siden april 1984 med unntak av et år i Molde, i 1994/95. Jeg har praktisert både med smådyr og stordyr i Rana og Hemnes og har vært med på utviklingen av smådyrpraksisen i Rana gjennom 20 år. I løpet av disse årene har jeg deltatt på diverse kurs for å kunne følge med både i smådyr- og stordyrpraksisen. Etter hvert har smådyrpraksisen blitt viktigere, mens antall storfe og sau har gått betydelig nedover. I tillegg har smådyreierne i økende grad blitt klar over mulighetene for å få behandlet ulike lidelser hos sine kjæledyr. I landbruket har de vært flinke til å ta tak i produksjonssykdommene slik at antallet behandlinger pr. ku er redusert og dermed også medisinbruken i det som vi skal spise.
Lene Rasmussen
Jeg heter Lene Rasmussen og er født og oppvokst i Mo i Rana. I 1998 begynte jeg å studere veterinærmedisin i München. Jeg var ferdig utdannet i februar 2004. Under studiene har jeg i alle ferier vært hjemme og hatt praksis hos Ragnhild både på smådyrkontoret og ute hos stordyrene. Sommeren 2003 var jeg vikar i Rana. Samme sommeren hadde jeg også 2 mnd praksis på Bjerke Dyrehospital, hvor jeg jobbet både med hest og smådyr. Jeg har selv hatt hest i mange år og er derfor svært interessert i hest både faglig og som hobby. Etter studiet hadde jeg praksis på en smådyrklinikk i München. Ultralyd er et av de områdene som har fenget min interesse. Jeg har skaffet meg best mulig bakgrunn i dette faget både under studiet og i praksis. Da vi nå har fått et ultralydapparat her, regner jeg med å få bruk for min kompetanse inn området.
Reidar Fjorden
Reidar Fjorden var ferdig utdannet ved Norges Veterinærhøgskole våren 2009. Etter et kort opphold i Trondhjem startet han ved Rana Veterinærkontor i august 2009. Reidar kommer fra Røros og hans hovedinteresser ligger innenfor jakt- og brukshunder. Han har selv en gordon setter som ikke får mange hviledager når høsten kommer.

Tilbake til startsiden